#yesvikingtoys 

Vi älskar att, på sociala medier, få ta del av hur lek- och fantasifullt våra produkter används av barn över hela världen. Ibland händer det att vi ber om tillåtelse att få dela de bilder vi upptäckt, i våra egna kanaler. Vi hänvisar alltid till fotografens Instagram-konto.

Om du efter en förfrågan ifrån oss vill dela med dig av din bild och svarar med #YesVikingToys godkänner du följande:

- Du ger Viking Toys AB en icke-exklusiv, ersättningsfri, internationell och tills vidare full rätt att använda alla bilder som du svarat #YesVikingToys på i deras marknadsföring och/eller sin reklam samt annonsering, inklusive deras webbplatser, sociala medier, nyhetsbrev, kataloger, annan kundkommunikation och andra marknadsföringssyften.

- Viking Toys AB har inte rätt att sälja, ge bort eller låna ut bilden till tredje part. Dock kan inte Viking Toys AB ha kontroll över om tredje part kopierar eller delar vidare bilden från våra diverse kanaler. Viking Toys AB är inte ansvarig för hur bilden används utanför sina kanaler, inte heller möjliga överträdelser av tredje part.

- Viking Toys AB får fritt redigera och beskära bilden för att den ska kunna användas i nämnda ändamål.

- Du friar Viking Toys AB från alla skyldigheter att betala dig, eller någon annan, ersättning för användande av bilden.

- Om du är under 18 år så intygar du även att du har dina målsmäns medgivande.

- Du intygar att du äger alla rättigheter till bilden, och att du har tillåtelse från personer som eventuellt syns i bilden, att ge den rättigheten till Viking Toys AB. Du intygar dessutom att Viking Toys ABs användande av bilden inte kränker en tredje parts rättigheter eller bryter mot gällande lagstiftning. Du godkänner att du blir ersättningsskyldig för alla eventuella krav från tredje part som kan uppstå i samband med en sådan överträdelse.

Om du i efterhand önskar att vi framåt inte använder dina bilder så är du välkommen att kontakta oss på support@vikingtoys.se.