#YesVikingToys

Vi älskar att, på sociala medier, få ta del av hur lek- och fantasifullt våra produkter används av barn över hela världen. Ibland händer det att vi ber om tillåtelse att få dela de bilder vi upptäckt, i våra egna kanaler. Vi hänvisar alltid till fotografens Instagram-konto.

Om du efter en förfrågan ifrån oss vill dela med dig av din bild och svarar med #YesVikingToys godkänner du följande:


• Du ger Viking Toys AB en icke-exklusiv, ersättningsfri, internationell och tills vidare full rätt att använda alla bilder som du svarat #YesVikingToys på i deras marknadsföring och/eller sin reklam samt annonsering, inklusive deras webbplatser, sociala medier, nyhetsbrev, kataloger, annan kundkommunikation och andra marknadsföringssyften.
• Viking Toys AB har inte rätt att sälja, ge bort eller låna ut bilden till tredje part. Dock kan inte Viking Toys AB ha kontroll över om tredje part kopierar eller delar vidare bilden från våra diverse kanaler. Viking Toys AB är inte ansvarig för hur bilden används utanför sina kanaler, inte heller möjliga överträdelser av tredje part.
• Viking Toys AB får fritt redigera och beskära bilden för att den ska kunna användas i nämnda ändamål.
• Du friar Viking Toys AB från alla skyldigheter att betala dig, eller någon annan, ersättning för användande av bilden.
• Om du är under 18 år så intygar du även att du har dina målsmäns medgivande.
• Du intygar att du äger alla rättigheter till bilden, och att du har tillåtelse från personer som eventuellt syns i bilden, att ge den rättigheten till Viking Toys AB. Du intygar dessutom att Viking Toys ABs användande av bilden inte kränker en tredje parts rättigheter eller bryter mot gällande lagstiftning. Du godkänner att du blir ersättningsskyldig för alla eventuella krav från tredje part som kan uppstå i samband med en sådan överträdelse.

Om du i efterhand önskar att vi framåt inte använder dina bilder så är du välkommen att kontakta oss på support@vikingtoys.se.

 

 


We love to see, on social media, how playful and creative our products are used by children all over the world. Sometimes we ask you to allow us to use and share your pictures on our own channels. We will always refer to your, the photographer, Instagram account.


If you accept a request from us to share your picture by answering #YesVikingToys, you accept following:


• You give the right to Viking Toys AB to use all your pictures that you have tagged #YesVikingToys until further notice. It is non-exclusive, no-compensation, international usage in marketing and advertising including social media, catalogues, newsletters, as long as other customer related issues and marketing.
• Viking Toys AB has no right to sell, give away or lend the picture to a third party.
However, Viking Toys AB has no control over third party regarding copies or sharing the picture from our media.
• Viking Toys AB has the right to edit and cut the picture so it can be adjusted to the mentioned purpose.
• You cannot ask Viking Toys AB to pay you or somebody else for using the picture.
• If you are under 18 years old you guarantee that you also have consent from your guardian.
• You have to certify that you own all rights of the picture, as well as the permission from the persons in the picture to give the above mentioned rights to Viking Toys AB. You also have to certify that Viking Toys AB is not violating any third party´s rights or breaking any laws by using the picture. You have to approve that you hold all responsibility of all and/or any claims from third party if the above is violated.

You are welcome to contact us if you want to stop the usage of your picture further on, support@vikingtoys.se