LEKSAKSFABRIKEN
Alla våra leksaker produceras nu för tiden utanför Ho Chi Minh City i Vietnam. Fabriken heter Dai Dong Tien och ägaren Christopher. De startade 1983 och vi har producerat våra leksaker i deras fabrik sedan 2013. Produktionen har en mycket genomtänkt process med kvalitetskontrollschefer i varje steg av produktionen. Detta för att säkerställa att våra leksaker håller högsta möjliga kvalitet. Förutom våra egna interna tester, testas alla leksaker rigoröst i oberoende testlabb. Vi är glada över att kunna uppfylla kraven för de strängaste säkerhetsstandarderna i världen.
PRODUKTIONSMETODEN

Alla våra leksaker produceras mot kundorder. Vi har bara ett litet lager i Sverige för att försörja skolkunder i norra Europa.

Formen är monterad i en formsprutningsmaskin. Polymerer eller plastpellets införs i maskinen som ska smältas. Pelletsen blandas med färg vid hög temperatur och de bildar en tjock pasta. Denna pasta, eller varm smält plast, skjuts av maskinen in i formens hålrum
CERTIFIKAT

Att vara säker på att allt i fabriken med produktionen är gjort på ett bra och etiskt sätt har vi olika certifieringar gör spontana inspektioner görs regelbundet. De är utomstående och självständiga organisationer som gör utvärdingar och omdömanden för att nå dessa certifieringar. Utöver våra egna tester av leksakerna så göras även strikta utomstående labiratorium tester av leksakerna. Det görs os glada att våra leksaker uppfyller alla kriterier som krävs för de mest striktaste testerna i världen. 
 
ICTI, THE ETHICAL TOY PROGRAM
En av dessa är ICTI, ethical toy program. ICTI-programmet fokuserar på sociala hållbarhetsfrågor som påverkar välbefinnandet för arbetare som är involverade i leksakstillverkningen. De går igenom bland annat: Jobbtider och timmar, löner, vilka som är anställda och jobbar i fabriken, säkerheten i fabriken för de anställda, jämställdhet och affärsetik.
AMFORI BSCI CODE OF CONDUCT

 

Ytterligare en certifiering vi har heter Amfori BSCI Code of Cunduct som inkluderar: Rätten till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar, rättvis ersättning, arbetsmiljö och säkerhet, ser till att ingen form av tvångsslaveri, människohandel eller icke-frivilligt arbete sker, etiskt affärsbeteende, ingen diskriminering, anständiga arbetstider, inget barnarbete, ingen otrygg anställning och även miljöskydd.